Hej Dexter finns inte längre här

Dexter har flyttas från HIT till IST's cloudservice


Du hittar numera Dexter på den här addressen:


http://nassjo.dexter-ist.com/

MvH Höglandets IT